^Powrót na górę
mod

Menu

Aktualności Facebook

Facebook Image

Variety description and seed production

Pogoda

booked.net

Licznik odwiedzin

Hodowla

HODOWLA

Spółka zajmuje się hodowlą twórczą i zachowaniem odmian traw i bobowatych (motylkowatych) drobnonasiennych od 07 lipca 2005.

HODOWLA ZACHOWAWCZA

Prace nad zachowaniem dotyczą 29 odmian traw, bobowatych drobnonasiennych oraz roślin energetycznych w następujących gatunkach: życica trwała, życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa, życica westerwoldzka, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, koniczyna łąkowa, lucerna mieszańcowa, perz wydłużony oraz facelia błękitna.

Odmiany i gatunki traw, bobowatych drobnonasiennych, energetycznych oraz innych.

 
Lp. Gatunek Sposób użytkowania Odmiana Termin zbioru w HR Bartążek
1 Życica trwała D Odmiana pastewna Bajka - średnia II dekada lipca
2 Życica trwała D Odmiana pastewna Rela- średniopóźna III dekada lipca
3 Życica trwała T
Odmiana pastewna Brawa- późna III dekada lipca
4 Życica trwała T
Odmiana pastewna Baronka - średnia II dekada lipca
5 Życica wielokwiatowa T Odmiana pastewna Bakus - wczesna I dekada lipca
6 Życica mieszańcowa T Odmiana pastewna Gala - wczesna I dekada lipca
7 Życica mieszańcowa T Odmiana pastewna Mega - późna II dekada lipca
8 Życica westerwoldzka T Odmiana pastewna Koga - późna II dekada lipca
9 Życica westerwoldzka T Odmiana pastewna Telga - późna II dekada lipca
10 Tymotka łąkowa Odmiana pastewna Karta - wczesna III dekada lipca
11 Tymotka łąkowa Odmiana pastewna Kaba - bardzo wczesna III dekada lipca
12 Kostrzewa łąkowa Odmiana pastewna Pasja - średnia I dekada lipca
13 Kostrzewa łąkowa Odmiana pastewna Justa -  późna I dekada lipca
14 Kostrzewa trzcinowa Odmiana pastewna Rahela -  bardzo wczesna I dekada lipca
15 Kupkówka pospolita Odmiana pastewna Bepro -  bardzo wczesna I dekada lipca
16 Kupkówka pospolita Odmiana pastewna Berta- średniowczesna I dekada lipca
17 Życica trwała D Odmiana trawnikowa Bokser- wczesna II dekada lipca
18 Życica trwała D Odmiana trawnikowa Aut- późna III dekada lipca
19 Życica trwała D Odmiana trawnikowa Berkut- średnia III dekada lipca
20 Życica trwała D Odmiana trawnikowa Stadion-późna III dekada lipca
21 Kostrzewa czerwona Odmiana trawnikowa kępowa Rapsodia-  średnia I dekada lipca
22 Kostrzewa czerwona Odmiana trawnikowa rozłog. Dark - średnia I dekada lipca
23 Wiechlina łąkowa Odmiana trawnikowa Bila - średnia II - III dekada czerwca
24 Wiechlina łąkowa Odmiana trawnikowa Sójka - późna III dekada czerwca
25 Koniczyna łąkowa D Odmiana pastewna Rozeta - średnia
II-III dekada września
26 Koniczyna łąkowa D nasiona z I pokosu Odmiana pastewna I pokos 75%, II pokos 25% masy ziel. Raba - późna
I- II dekada września
27 Lucerna mieszańcowa Odmiana pastewna Radius - średniowczesna
I dek. września
28 Perz wydłużony Odmiana energetyczna Bamar II dekada września
29 Facelia błękitna   Stala od połowy lipca

Objaśnienia:

D - odmiana diploidalna,

T - odmiana tetraploidalna

W okresie 10-letniej działalności spółki zaobserwowano wzrost procentowego udziału odmian Hodowli Roślin w ogólnej powierzchni plantacji nasiennych materiałów elitarnych i kwalifikowanych na terenie kraju.

Porównanie % udziału odmian traw HR Bartążek w ogólnej powierzchni traw zakwalifikowanych polowo w latach 2005-2015.

Lp.

Rok

Powierzchnia plantacji traw w kraju [ha]

Powierzchnia odmian HR [ha ]

% udział odmian HR w ogólnej powierzchni traw

1

2005

10367,45

913,12

8,8

2

2006

14457,34

1602,69

11,1

3

2007

13499,18

2254,88

16,7

4

2008

12266,97

2141,56

17,4

5

2009

11601,30

2229,82

19,2

6

2010

11421,17

2258,11

22,4

7

2011

11634,09

2316,91

19,9

8

2012

11269,54

2352,61

20,9

9

2013

11632,36

2673,17

22,9

10

2014

13311,53

3518,70

26,4

11

2015

14908,55

4539,70

30,4

HODOWLA TWÓRCZA

Obecnie w spółce prowadzona jest hodowla twórcza traw w następujących gatunkach:

 • trawy pastewne: życica wielokwiatowa, życica trwała 2n wczesna,
 • trawy gazonowe: kostrzewa trzcinowa, kostrzewa czerwona półrozłogowa, kostrzewa czerwona rozłogowa

Prace hodowlane ukierunkowane są na uzyskanie odmian charakteryzujących się:

 • przy użytkowaniu pastewnym: wysokim plonem oraz bardzo dobrą jakością paszy, wysokim plonem nasion, zmniejszoną podatnością na choroby liści i pędów, szybkim odrastaniem po skoszeniu, trwałym utrzymywaniem się w poroście,
 • przy użytkowaniu gazonowym: wysokim plonem nasion, dobrą jakością trawnika w całym sezonie wegetacyjnym, zimozielonością, zmniejszoną podatnością na choroby liści i pędów oraz odpornością na warunki suszy.

Osiągnięcia hodowlane

   1. Wiosna 2016 roku:
    • wpisanie do rejestru odmian życicy wielokwiatowej BAKUS (BAH 112)
    • nadanie HR Bartążek statusu kolejnego zachowującego facelię błękitną Stala.
   2. W badaniach rejestrowych COBORU:
    • ród życicy wielokwiatowej westerwoldzkiej formy jarej Mowester.
   3. W celu nadania HR Bartążek statusu kolejnego zachowującego odmianę w badaniach rejestrowych COBORU znajdują się:
    • koniczyna biała Romena
    • życica trwała Naki
   4. W badaniach rejestrowych na listę odmian rekomendowanych w Szwajcarii znajdują się życica trwała Brawa i Baronka, kostrzewa łąkowa Pasja oraz koniczyna łąkowa Rozeta.
   5. Życica trwała Bokser i Aut znajdują się w badaniach przydatności na obiekty sportowe w Sports Turf Research Institute w Bingley w Wielkiej Brytanii.
   6. W badaniach rejestrowych w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej znajduje się 15 odmian traw i bobowatych drobnonasiennych.
   7. Zgłoszono do badań rejestrowych w Niemczech życicę wielokwiatową Bakus.