^Powrót na górę
mod

Menu

Aktualności Facebook

Facebook Image

Variety description and seed production

Pogoda

booked.net

Licznik odwiedzin

Unia Europejska

Informacja o dofinansowaniu

Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR”

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działania 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Celem projektu jest:

stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

  1. Roboty budowlane wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu: budowa budynku głównego (administracyjno-laboratoryjnego) z halą technologiczną, tunelu foliowego oraz hal namiotowych;

  2. Wyposażenie pracowni w aparaturę badawczą, wyposażenie tunelu foliowego oraz magazynów.

Przewidziane w projekcie innowacje produktowe to wytworzenie nowych odmian życicy wielokwiatowej, życicy trwałej 2x pastewnej, długogroniastej lucerny mieszańcowej oraz pierwszych polskich introgresywnych odmian xFestulolium.

Dodatkowo w ramach realizacji agendy powstanie innowacyjny proces czyszczenia nasion kategorii elitarny.

 

Wartość projektu: 6 282 249,60 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 267 361,30 zł

Termin realizacji: 15 października 2019- 29 czerwca 2022r.